Verbonden leiderschap

Een hoge kwaliteit van de uitwisseling tussen leider en lid (LMX) heeft een invloed op de arbeidstevredenheid en het verloopgedrag van werknemers. Bewijs toont ook aan dat leiders een grotere impact hebben als ze relaties van hoge kwaliteit hebben met hun eigen bazen en actief aanwezig zijn in netwerken van gelijken. Daarom zouden leiders zich sterk moeten positioneren in interne en externe netwerken, door waarde en unieke bijdragen te leveren aan deze netwerken.‍

Verbonden leiderschap

Onderzoek toont aan dat een hoge kwaliteit van de uitwisseling tussen leider en lid (LMX) een invloed heeft op de werktevredenheid en het verloopgedrag van werknemers. Bewijs toont ook aan dat leiders door hun werknemers gezien worden als leiders met een grotere impact als deze leiders relaties van hoge kwaliteit hebben met hun eigen bazen en als ze actief aanwezig zijn in netwerken van gelijken. Daarom zouden leiders zich sterk moeten positioneren in interne en externe netwerken, door waarde en unieke bijdragen te leveren aan deze netwerken. Hedendaags leiderschap zou zich moeten richten op het versterken van één-op-één relaties, het tonen van empathie en het overstijgen van oppervlakkige gesprekken. Daarom richten we ons in deze leiderschapsmodule op vaardigheden en technieken om interne en externe connecties te verbeteren.

OUTCOME:

Na deze workshop zul je het volgende begrijpen:

  • Waarom relaties van hoge kwaliteit belangrijk zijn voor hedendaagse leiders
  • Welke vaardigheden je moet gebruiken om interne en externe verbindingen te verbeteren

Na deze workshop ben je in staat om

  • Creëer kwaliteitsrelaties als leider
  • Waarde en unieke bijdragen aan netwerken creëren
  • Eén-op-één relaties versterken

FORMAAT:
Neem contact met ons op

Leid

MEESLEPENDE ERVARING

Immersieve Leiderschap Expeditie @ Jeugd Detentie Centrum

WERKPLAATSMODULE

Change Maker Leadership

MEESLEPENDE ERVARING

Immersieve Leiderschap Expeditie @ Vluchtelingencentrum

MEESLEPENDE ERVARING

Immersieve Leiderschap Expeditie @ Roemeense Sloppenwijken

WERKPLAATSMODULE

Zelfleiderschap