Zelfleiderschap

Veel onderzoek stelt dat een verhoogde betrokkenheid van leiderschap bij de organisatie leidt tot een verhoogde identificatie van werknemers met die organisatie. Om dit te bereiken moet een leider zelfbewust zijn en zijn sterke en zwakke punten en beperkingen kennen. Een leider moet ook transparant zijn (visie), beslissingen afwegen en een ethische kern hebben die beslissingen stuurt.

Zelfleiderschap

Leiderschapsprogramma's worden steeds vaker georganiseerd om de prestaties van de organisatie en de betrokkenheid van werknemers te verbeteren. Veel onderzoek veronderstelt dat een grotere betrokkenheid van het leiderschap bij de organisatie leidt tot een grotere identificatie van werknemers met die organisatie. Dit resulteert in een grotere werknemerstevredenheid en een grotere bereidheid om extra inspanningen te leveren voor de organisatie. Om dit te bereiken moet een leider zelfbewust zijn en zijn sterke en zwakke punten en beperkingen kennen. Een leider moet ook transparant zijn (visie), beslissingen afwegen en een ethische kern hebben die richting geeft aan beslissingen. Samengevat is dat de essentie van authentiek leiderschap en dat is wat we ontwikkelen in deze leiderschapsmodule.

OUTCOME:

Na deze workshop zul je het volgende begrijpen:

  • Het verschil tussen 'jezelf zijn en authentiek zijn'
  • Je persoonlijke sterke en zwakke punten en beperkingen als leider
  • Het belang van authenticiteit in leiderschap

Na deze workshop ben je in staat om

  • Bepaal je persoonlijke leiderschapsstijl
  • Communiceer je visie op een transparante manier
  • Neem evenwichtige beslissingen in lijn met je ethische kern

FORMAAT:
Neem contact met ons op

Leid

MEESLEPENDE ERVARING

Immersieve Leiderschap Expeditie @ Jeugd Detentie Centrum

WERKPLAATSMODULE

Change Maker Leadership

MEESLEPENDE ERVARING

Immersieve Leiderschap Expeditie @ Vluchtelingencentrum

WERKPLAATSMODULE

Verbonden leiderschap

MEESLEPENDE ERVARING

Immersieve Leiderschap Expeditie @ Roemeense Sloppenwijken