Verken ons volledig aanbod

Ontdek onze onderwerpen als onderdeel van een leertraject of als individuele workshop.

Inspireer

Wil je inspiratie opdoen en aanzetten tot diep nadenken en zelfreflectie?

The Founder's Story & Leadership

Arnoud vertelt het verhaal van 'het waarom' en 'het hoe' waarmee hij begon als student-ondernemer op de designschool met een missie om de wereld te veranderen. Hij legt uit hoe 'purpose' het belangrijkste kompas werd van zijn leiderschap en hoe hij dit gebruikte om anderen te inspireren en te betrekken bij het opbouwen van een wereldwijd netwerk van bedrijven en NGO's die de realiteit van straatkinderen aanpakken.

Meer informatie

Talent Is Overrated

Onnodig te zeggen dat we geloven in de kracht van talenten. Door onze ervaring met talentontwikkeling, zowel op straat als in bedrijven, hebben we geleerd wat de drie belangrijkste uitdagingen zijn als het gaat om talentontwikkeling. In de keynote leer je 12 praktische tips om talentontwikkeling te managen, als individu of als organisatie.

Meer informatie

Change Maker Leadership

Arnoud presenteert de 3 kerningrediënten van Change Maker Leadership. Dergelijk leiderschap is essentieel om wereldwijde problemen aan te pakken, zoals basisonderwijs voor 150 miljoen straatkinderen, maar ook om concrete verandering teweeg te brengen in je persoonlijke leven of werk. Niet vanuit hoogstaande theorieën, maar vertaald naar concrete stappen die iedereen kan zetten om Change Maker Leadership onder de knie te krijgen.

Meer informatie

Bram Doolaege, A Streetwize Story

Bram starts vanuit deze smeltkroes van wetenschap, bedrijfsadvies en sociaal ondernemerschap om op speelse wijze te onderzoeken hoe we betere leiders kunnen zijn.

Meer informatie

DEFINIEER

Bepaal je waarden, doel, missie en visie. Stem je als team af op je koers en zet de eerste stappen om die in de praktijk te brengen.

Purpose & Performance

In deze inspirerende masterclass geven we deelnemers de nodige inzichten in de concepten achter purpose. Wat is het verschil tussen je purpose en je missie? Hoe kan purpose een driver worden voor prestaties? Deze masterclass zorgt ervoor dat je teams deze concepten beter begrijpen, wat helderheid brengt in de latere discussies en workshops.

Meer informatie

Define & Align with Mission, Vision and Strategy

In deze workshop begeleiden we je door een samenwerkingsproces waarmee je je missie, visie, strategie en doel duidelijk kunt formuleren. Onze ervaren facilitators helpen je bij het identificeren en verwoorden van de doelen, doelstellingen en waarden van je organisatie, zodat iedereen op één lijn zit.

Meer informatie

Putting Purpose Into Practice

We begeleiden je team door een reeks gefaciliteerde oefeningen om je bedrijfsdoelstellingen op hoog niveau (waarden, doel, missie, strategie) tastbaar en uitvoerbaar te maken. In een volgende stap denken we aan communicatie maar ook aan de implementatie van onze intenties zodat ze leiden tot betere resultaten.

Meer informatie

Leid

Op een authentieke manier leiding geven, sterke relaties opbouwen en het volledige potentieel van je team benutten, met een duidelijke focus op de gewenste impact.

Zelfleiderschap

Veel onderzoek stelt dat een verhoogde betrokkenheid van leiderschap bij de organisatie leidt tot een verhoogde identificatie van werknemers met die organisatie. Om dit te bereiken moet een leider zelfbewust zijn en zijn sterke en zwakke punten en beperkingen kennen. Een leider moet ook transparant zijn (visie), beslissingen afwegen en een ethische kern hebben die beslissingen stuurt.

Meer informatie

Immersieve Leiderschap Expeditie @ Roemeense Sloppenwijken

Maak een unieke reis naar een van onze StreetSmart Wheels partners en stel je team bloot aan de complexe en competitieve realiteit van de straat. Kom in contact met straatjongeren en ervaar hoe leiderschap echte verandering teweeg kan brengen. Krijg nieuwe inzichten in je leiderschapsstijl en persoonlijke identiteit. Onze ervaren begeleiders zorgen ervoor dat jouw inspirerende straatervaring vertaald wordt naar jouw unieke professionele context door middel van teamuitdagingen, reflecties, intervisie en persoonlijke coaching.

Meer informatie

Verbonden leiderschap

Een hoge kwaliteit van de uitwisseling tussen leider en lid (LMX) heeft een invloed op de arbeidstevredenheid en het verloopgedrag van werknemers. Bewijs toont ook aan dat leiders een grotere impact hebben als ze relaties van hoge kwaliteit hebben met hun eigen bazen en actief aanwezig zijn in netwerken van gelijken. Daarom zouden leiders zich sterk moeten positioneren in interne en externe netwerken, door waarde en unieke bijdragen te leveren aan deze netwerken.‍

Meer informatie

Immersieve Leiderschap Expeditie @ Vluchtelingencentrum

Tijdens deze transformatieve reis doe je co-creatie oefeningen met een groep vluchtelingen, waarbij je wordt uitgedaagd om sociale barrières te doorbreken en de juiste connecties op te bouwen om de groep naar succes te leiden. Je zult de essentiële tools en mindset aangereikt krijgen om het volledige potentieel van je team te ontsluiten, zelfs in de meest veeleisende contexten.

Meer informatie

Change Maker Leadership

Een Change Maker zijn als leider gaat over het ontwikkelen van een strategische veranderingsvisie, het implementeren van veranderingen en het aanmoedigen van flexibiliteit en innovatie om veranderingen efficiënt te leiden. Leiders moeten in staat zijn om continuïteit te creëren in een steeds veranderende wereld door een gevoel van collectiviteit te installeren, een brede coalitie op te bouwen en mensen op de hoogte te houden van de voortgang.

Meer informatie

Immersieve Leiderschap Expeditie @ Jeugd Detentie Centrum

Tijdens deze transformatieve reis doe je co-creatie oefeningen met een groep jongeren, waarbij je wordt uitgedaagd om sociale barrières te doorbreken en de juiste connecties op te bouwen om de groep naar succes te leiden. Je krijgt de essentiële tools en mindset mee om het volledige potentieel van je team te ontsluiten, zelfs in de meest veeleisende situaties.

Meer informatie

Betrek

Persoon-organisatie fit is essentieel voor autonome en individuele betrokkenheid bij de organisatie, het welzijn van werknemers en het opbouwen van ambassadeurschap.

Wendbaarheid en veerkracht

Soms gaan er dingen mis en dan is het de uitdaging om snel en effectief te handelen. Dit kun je doen door je wendbaarheid en veerkracht te versterken. Veerkracht is de vaardigheid die je nodig hebt om te anticiperen op en te herstellen van een tegenslag. Wendbaarheid is cruciaal om in elke situatie snel, effectief en behendig te reageren. Straatoverlevers leunen niet achterover. In plaats daarvan herstellen ze en omarmen ze waar nodig wat tegenzit. Wacht niet af wanneer dingen verkeerd lijken te gaan. Accepteer, anticipeer en handel.

Meer informatie

Positieve focus

Positieve focus, het vermogen om kansen te zien en de wereld positief te benaderen, is essentieel voor elke zinvolle samenwerking. Je richt je op dat deel van het probleem dat je zelf al kunt oplossen. De sleutel om het als individu en als bedrijf beter te doen, is gedrag te veranderen, je te richten op dingen die goed werken en eigenaarschap te nemen.

Meer informatie

Self-Awareness

Mensen zetten zich om verschillende redenen in voor het doel van een organisatie. Het identificeren van deze persoonlijke reden is een eerste stap om deel uit te maken van dat doel. Tijdens de workshop leren mensen over 'betekenis' en 'impact'. Wat willen ze bereiken en hoe kunnen ze dit koppelen aan het doel van de organisatie. Uitgangspunten zijn zowel persoonlijk bewustzijn als omgevingsbewustzijn.

Meer informatie

Storytelling

Storytelling is de vaardigheid om het waarom van je engagement over te brengen op anderen. Storytelling gaat verder dan het vertellen van een verhaal. Om zijn weg te vinden, moet een verhaal mensen overtuigen. Storytelling gaat over het raken van emoties en het overbrengen van een boodschap, visie of missie op zo'n manier dat het mensen inspireert en ontroert. Het is een belangrijke vaardigheid om ervoor te zorgen dat je boodschap overkomt.

Meer informatie

Connecteer

Een gevoel van saamhorigheid opbouwen door constructieve communicatievaardigheden, empathisch begrip voor elkaar en samenwerking rond jullie gedeelde doelen en doelstellingen.

Immersieve expeditie @ Gevangenis Leuven

Tijdens deze meeslepende ervaring in de gevangenis van Leuven ga je een creatieve oefening aan met een groep gedetineerden, waarbij je uitgedaagd wordt om de juiste balans te vinden in persoonlijke verbinding. Deze ervaring dient als basis voor zelfreflectie en een dieper begrip van persoonlijke dynamieken die uitmonden in een persoonlijk actieplan.

Meer informatie

Verbinden met empathie

Betekenisvolle relaties leiden tot betekenisvolle samenwerkingen en resultaten. Het verbinden van mensen draait om het creëren van een diep en authentiek begrip. Het vinden en opbouwen van verbinding helpt silo-mentaliteit te overwinnen, voorkomt polarisatie en is de sleutel tot teamvorming. Verbonden zijn genereert positieve emoties en bevordert de productiviteit. Tijdens de connect workshop leren we opnieuw te verbinden op een kwalitatieve manier.

Meer informatie

Feedback tot Feed Forward

Feedback is de communicatie die ons in staat moet stellen om de kloof tussen een norm en de werkelijkheid te overbruggen. En ook al weten we allemaal dat feedback een onvermijdelijk en vaak nuttig onderdeel van ons leven is, toch zijn er verschillende uitdagingen. In deze workshop duiken we dieper in de redenen waarom dit zo is en bieden we een aantal technieken om deze standaard en een cultuur waarin feedback kan werken duidelijk te definiëren. Daarnaast praten we graag over feedforward, wat een hulpmiddel is om in de toekomst standaarden te stellen.‍

Meer informatie

Conflictbeheersing

Verschillen zijn onvermijdelijk in een organisatie waar verschillende mensen verschillende ervaringen, verwachtingen, gewoonten en houdingen hebben. Conflicten kunnen giftig zijn en leiden tot ontkoppeling, besluiteloosheid en zelfs sabotage. Conflicten kunnen de organisatiedoelen echter ook ondersteunen. Botsende ideeën kunnen paradigma's veranderen en creativiteit en nieuwe inzichten brengen. Leer de verschillende soorten conflicten en hoe je conflicten van een persoonlijk naar een functioneel niveau kunt brengen.

Meer informatie

Inclusie en diversiteit

Nu we steeds meer samenwerken met collega's met verschillende achtergronden en perspectieven, wordt het bevorderen van inclusiviteit essentieel om het volledige potentieel van onze teams te ontsluiten en betere resultaten te behalen. Door de kracht van inclusieve praktijken te begrijpen, kunnen we een omgeving creëren waarin ieders stem wordt gewaardeerd, ideeën vrijelijk worden gedeeld en diverse perspectieven worden omarmd.

Meer informatie

Teambuilding Empathie

In deze teambuilding laten we je team de waarde van empathie ervaren terwijl je geniet van een straatgeïnspireerd stadsspel in Leuven. Een leuke mix van teamverbinding, straatinzichten, empathie en een stadsspel.

Meer informatie

Psychologische veiligheid

Ontgrendel het potentieel van je team met onze workshop van een halve dag. Leer een omgeving te creëren waarin openheid, het maken van fouten en het stellen van vragen worden gewaardeerd als sleutels tot leren en groei. Ontdek praktische strategieën om vertrouwen en openheid te bevorderen, zodat je team kan innoveren en bloeien.

Meer informatie

Verwezenlijk

Effectiviteit, flexibiliteit en een proactieve commerciële instelling zijn essentieel om je doel tot leven te brengen als drijvende kracht achter een goed presterende organisatie.

Coöperatieve competitie

Het geheim van teamwerk op een hoger niveau ligt in het vinden van de balans tussen nauwe samenwerking, de passie voor dat gemeenschappelijke doel en tegelijkertijd de moed om de nodige gevechten aan te gaan. Het geven van open feedback en het uitdagen van je individuele teamleden en andere betrokkenen is de sleutel tot het bereiken van het volgende niveau van teamwork. Deze workshop helpt individuen, teams en organisaties om hun concurrentievoordeel op te bouwen en hun samenwerking te versterken.‍

Meer informatie

Influencing

Overtuigen is anders dan manipuleren. Overtuigingskracht gaat uit van een langetermijnvisie waarin alle partijen uiteindelijk maximale prestaties of resultaten behalen. Om dat te bereiken is inzicht nodig in hoe mensen beslissingen nemen en voor welke argumenten ze gevoelig zijn. We moeten ook vaardigheden ontwikkelen om deze inzichten te vertalen naar de praktijk. Dit doen we onder andere door simulaties en oefeningen in de training te integreren.‍

Meer informatie

Leading Change

Het leiden van verandering vereist het vermogen om als leider, manager of medewerker betrokkenheid te creëren, belanghebbenden te inspireren en enthousiasme te genereren om samen vorm te geven aan je verandering. Een verandercultuur veronderstelt dat er twee componenten beschikbaar zijn: de bereidheid om te veranderen en het vermogen om te veranderen. In deze workshop richten we ons op de cognitieve, emotionele en praktische initiatieven die nodig zijn om veranderingen succesvol door te voeren op individueel of groepsniveau.

Meer informatie

Pitching

Pitching gaat over het bewust brengen van een boodschap in een korte periode en is gericht op het krijgen van een specifieke gewenste reactie van je publiek. Je leert hoe je mensen kunt overtuigen door middel van een toespraak en hoe je ze betrokken maakt bij je project, je idee en je plan. Het is een sterke samenvatting die jouw idee, of jou als persoon, top of mind maakt.

Meer informatie

Proactieve creativiteit

Vooruitgang vereist creativiteit. Creativiteit is de vaardigheid die ons in staat stelt patronen uit te breiden om iets innovatiefs en nuttigs te ontdekken. Routines zijn cruciaal en effectief, maar soms belemmeren ze de evolutie. Proactieve creativiteit draait om het doorbreken van patronen en het afleren van routines, met een proactieve focus op een positief gewenst resultaat. Dit proces helpt ons om ons te verbinden rond de nieuw gegenereerde gedeelde ideeën en inzichten.

Meer informatie

Projectmatig werken

Stakeholders betrekken, middelen bewaken, plannen; het zijn vaardigheden die niet iedereen op dezelfde manier heeft ontwikkeld. Projectmanagement is een uniforme manier van werken die leidt tot betere resultaten en meer tevredenheid onder belanghebbenden. Deze praktijkgerichte training geeft deelnemers de essentie van wat projecten zijn, hoe ze werken en hoe ze het beste kunnen worden gemanaged.

Meer informatie

StreetwiZe ontwikkelt leerproducten met een grote impact voor bedrijven, geïnspireerd door de complexe en competitieve realiteit van straatgemeenschappen. Met een unieke combinatie van academisch onderzoek, zakelijke inzichten en ongecompliceerde street savviness ondersteunen we bedrijven en hun werknemers bij het omgaan met verandering, het ontwikkelen van leiderschap en het bevorderen van welzijn.

Alle winsten van StreetwiZe worden geïnvesteerd in MobileSchool.org om een 360° positieve impact op deelnemers, bedrijven en de maatschappij te garanderen.

Meer informatie over onze purpose